torsdag, december 28, 2006

MUF

Saxat från debattartikel i DN.

"Försvaret kan också värna om svenskars frihet på ett mer direkt sätt. Moderata ungdomsförbundet skulle exempelvis starkt stödja om Sverige satte ihop en insatsstyrka och fritog Dawit Isaak och andra svenska politiska fångar som sitter fängslade runtom i världen för att de vågat uttala sig mot en förtryckande regim."

Ho ho... största dumheten jag läst från ett ungdomsförbund på länge. Och därtill saluför de idiotierna på DN:s debatt sida. Försöker de medvetet sänka moderpartiets trovärdighet inför väljarna. Är de infiltrerade av SSU? Hela diskussionen rörande den svenska försvarspolitiken är ett exempel på god humor, på snudd på en karikatyr av MUF, det tragiska är att de faktiskt tycker allt det där.

Att med militär trupp kränka andra länders suveränitet för att frita svenska medborgare som sitter fängslade är rent vansinnigt och i strid mot internationell lag.

Andra bloggar om: ,

Fildelning och Barnpornografi

Läste precis Johanna Nylanders blogg Frihet, fildelning och feminism angående att bekämpningen av fildelning tar resurser från bekämpningen av barnpornografi.

Att vi får prioriteringar, som ligger tvärt emot det allmänna rättsmedvetandet, beror självklart på vilka som "utsätts" för immaterialrättsliga brott. I och med att en pengastark musik- och filmindustri uppvaktar regeringsmedlemmar och åklagare om vikten i det "brott" de utsätts för så får den resurssvagare gruppen, i det här fallet de som utsatts för övergrepp i samband med produktion av barnpornografi, mindre uppmärksamhet. Det hela känns tragiskt och absurt.

Tycker inte det är önskvärt att vi har ett samhälle när de som inte har resurser nog för att bedriva lobbying nerprioriteras. Särskilt inte när gradskillnaden i brott är så enorm som i fallet fildelning kontra barnpornografi. Det är därför det behövs personer med lite kurage och sunt förnuft i ledande ställningar så dylika dumheter inte behöver äga rum. Det återstår att se om den nuvarande regeringen har dessa egenskaper.

Andra bloggar om: , ,

onsdag, december 27, 2006

Israel, Palestina och språk

Inser att jag kanske borde sprida ut bloggandet en aning, men va fan, skriver nu när jag känner mig inspirerad.

Läste just på Lennart Frantzells utmärkta blogg Det Progressiva USA om språk som brobyggare i konflikten mellan israeler och palestinier.

Frantzell lyfte fram att få israeler behärskar arabiska i en region där det är det dominerande språket. Att inte kunna kommunicera med sina grannar ökar självklart avståndet till sagda grannar. Det är lättare att hata den man inte känner och förstår. Även om han inte nämner något om palestiniernas kunskaper i hebreiska så är det en intressant fråga i sammanhanget.

Utan möjlighet att på ett jämlikt sätt kommunicera med sina meningsmotståndare blir det svårare att finna en lösning på konflikten i fråga.


Och om någon undrar så är jag generellt sett pro-palestinsk, då jag finner det svårt att sympatisera med en regering som sätter in stridsvagnar mot stenkastande barn.Andra bloggar om: , ,

RFSL och könsfördelning

Lyssnade på Gender på P1 idag och de hade en tillbakablick på programmet Lika Villkor som sändes mellan 2000 och 2003. De hade ett kort inslag om RFSL och det faktum att 2/3 av medlemmarna i organisationen är män, vilket även syns på vilka som är aktiva inom underföreningarna.

Var är dessa män? Sitter som sammankallande i valberedningen i RFSL Uppsala och det är totalt omöjligt att hitta någon man som vill engagera sig. Kvinnor däremot finns det massor av som är engagerade.

Min tolkning av det hela är att situationen för män som är homo- och bisexuella är förhållandevis nöjda med hur världen fungerar för dem, och därmed inte känner ett behov att förändra sin situation. Vilket gör att de inte engagerar sig politiskt. Är medveten om att jag generaliserar grovt.

Som en bifundering (ho ho... bi-skämt) kan man ju fundera på vad man menar med kön i en förening som arbetar för transpersoner. Självklart menar RFSL det mentala könet, i alla fall som organisation men hur resonerar man kring personer som anser kön vara mer problematiskt än uppdelning av man kontra kvinna.

Andra bloggar om: ,

Sexualisering kontra objektifiering

Då och då diskuteras sexualiseringen av det ofentliga rummet. Min fundering är om det verkligen är sexualiseringen i sig som är problemet. Jag finner snarare objektifieringen problematiskt. I betraktandet av människan, i huvudsak kvinnan, som ett objekt för andra skapas en passiv syn på kvinnlighet. Sexualiseringen, som den oftast ser ut är i sig bara ett uttryck objektifieringen av den kvinnliga sexualiteten.

Sexualisering däremot fri från objektifiering tror jag inte är negativ utan snarare kan avdramatisera sex och sexualitet. Nu är jag visserligen sexualliberal och ser gärna en öppen och tillåtande syn på sexualitet.

Moraliserande kring sexualitet och sexualisering inom feministiska kretsar tror jag är direkt skadlig, då det lätt skapas skamfylld koppling till den kvinliga sexualiteten.

Andra bloggar om:

Den populistiska skoldebatten

Jan Björklund intervjuades i dagen metro om situationen i skolan. I en ruta skild från den övriga texten står följande: ”En fjärdedel av lärarkandidaterna borde ha blivit underkända, men blir det inte. Det är helt oacceptabelt. Det är alldeles för låga krav på lärarutbildningen.”. Det är en uppgift som cirkulerat i media och det är beklagligt att skolministern, istället för att basera sina uttalanden på högskoleverkets rapporter använder mediernas populistiska beskrivningar av rapporterna. Tydligt för vrångbilden i medierna är att en av författarna till rapporten, Ulf P Lundgren, tar avstånd från hur rapporterna använts i medierna i läranarnas tidning (direkt länk till artikeln återfanns ej). Lärarnas tidning tar även upp frågan huruvida man kan generalisera resultaten i undersökning, som till stora delar är från fyra högskolor, till alla lärosäten.

Mina egna erfarenheter i området är visserligen att det går att fuska sig igenom många moment i lärarutbildningen, inte för att kraven är för låga, utan för att det är för många studenter per utbildare. Det gör att man kan till viss del kan vara osynlig under seminarier. De uppgifter man ska göra är dock väldigt bra och givande.

Det ligger tyvärr i medias natur att vara generaliserande och populistisk, men man kan önska att våra politiker inte är det. Folkpartiet har dock gjort strategi av att vara populistisk och genom att förenkla och polarisera verkligheten verkar man rak och bestämd. Det vinner röster. Fast när man bara ser det som är bekvämt ur ett väljarfriande perspektiv så blir ens lösningar bristfälliga.

Andra bloggar om: , ,

onsdag, december 20, 2006

Blogkartan

Aha, nu fattar jag varför jag inte var där.


Uppsala


Det borde fixa det hela.... tycker inte om att pinga för administration.

Arbetarklass och högre studier

Hörde på P1 (även i Svenska dagbladet) under dagen att "endast" 25% av studenterna på landets universitet och högskolor kommer från arbetarhem. Än färre finns på högstatus utbildningar som jurist (10 %) och läkare (8 %). Tycker det är intressant att ingenstans i artikeln eller i radioreportaget tas det upp att elever som inte har föräldrar med högskolebakgrund också har lägre betyg i grundskolan och gymnasiet.

Om man vill minska snedrekryteringen räcker det kanske inte med att informera om högskolestudier i gymnasier. Svårt att bli läkare eller jurist när man inte har betyg nog att komma in på programmen.

Ens hemmiljö påverkar hela ens relation till utbildning, från grundskola till eventuella universitetsstudier. Snedrekryteringens grunder ligger därmed djupare än att personer från arbetarbakgrund inte väljer att studera på högskola för att de föredrar att gå direkt ut i arbete.

Sen kan man ju fundera på vad som är svårast, bilmekanikersonen som vill bli läkare eller läkardottern som vill bli bilmekaniker.

Andra bloggar om: ,

Adoption i Aftonbladet

Blev faktiskt förvånad när Aftonbladet har en helt vettig artikel om fallet. Är mitt förakt för kvällspressen för stort? Näää...

Rådmannen Mats Orstadius försvarar sitt och nämndens beslut.
- Det är inte förenligt med svensk lag eftersom man berövar barnet rätten att få reda på vem pappan är. Beslutet har inget att göra med att de är homosexuella (Aftonbladet).


Tar åter upp att det som var avgörande för rättens beslut var att man inte kunde spåra pappan. Det skulle då inte heller skulle vara ok att adoptera om man skaffat ungen av en okänd man på krogen som jag förslog tidigare. Vilket förstås är helt absurt ur ett barnperspektiv.

Därtill tas det upp att deras process börjats innan det ens var lagligt att inseminera för samkönade par i Sverige. Inte för att jag tycker det borde ha relevans, men domstolen lade vikt vid att inseminationen skett utomlands. Man tycker ju då att detta borde anses som "förmildrande". Fast hela det här resonemanget borde anses som irrelevant, då domstolens syfte är att se till barnets situation inte föräldrarnas handlande.

tisdag, december 19, 2006

Insemination och adoption

Norrköpings tingsrätt beter sig lite märkligt, vilket kan läsas i SVD. Två lesbiska par har nekats närstående adoption på grund av att barnet kommit till via anonym insemination utomlands. Enligt svensk inseminationslagstiftning får den biologiska fadern ej vara anonym, vilket dock går bra i Danmark och England. Insemination till samkönade partnerskapade kvinnor har varit tillåten i Sverige sen 2005.

Situationen är alltså att barnen finns till, men inte kommit till i enlighet med gällande svensk inseminationslagstiftning. Tingsrätten avslår närståendeadoption med avseende på detta. På vilket sätt gynnar det förfarandet de enskilda barnen? Blir deras liv bättre för att de bara har en juridisk förälder? Om den ena kvinnan gått ut på krogen och låtit "inseminerat sig" med valfri karl utan att ta reda på vad han hette eller hur man skulle få tag på honom, då skulle ju också fadern vara okänd. Skulle det också vara skäl att neka adoption?

Jag tycker det hela mest verkar vara ett uttryck för irritation att man kringgått svensk lagstiftning. Tur att småsinniga tingsrättsdomar går att överklaga.


Uppdaterat 1:
Mer information finns hos K-Online, RFSL:s nyhetssida. Effekten för barnen/föräldern som nekades adoption blir bland annat följande: "De nekade kvinnorna har således till exempel ingen rätt att ta ut föräldradagar för barnen, öppna konton i barnens namn eller få information från sjukhuset om barnet skulle skada sig." (K-Online)

Apatiska flyktingbarnen

Gellert Tamas följer i DN upp migrationsverkets påståenden kring de apatiska flyktingbarnen.

Orkar inte direkt kommentera, utan suckar mer åt eländet. Har sagt det förut, men det tål att sägas igen. Lägg ner migrationsverket och bygg upp det igen från grunden. Samt se till att vara förbannat restrektiv med att återanställa rötäggen som jobbar där. Vilket, om man ska tro intrycken man får från media, verkar vara halva personalstyrkan.

Migrationsverkets personal verkar bestå av byråkrater som hamnade där då de inte fick jobb på mer sexiga arbetsplatser. Missnöjet över sitt jobb verkar de ta ut på de människo som de borde jobba för. Idag jobbar de snarare mot sina klienter.

fredag, december 15, 2006

Skittenta

Förbannade jävla skittenta! Nu blir det att sitta med kemi över jul också. Jag tyckte ju att jag kunde det här.

Orkar inte mer av den här smörjan snart.

måndag, december 11, 2006

Kvällspressig

Igentligen en gammal tanke, men eftersom jag återupptagit bloggen (antagligen för att jag har tenta den här veckan och undviker att studera) skriver jag ner den än då.

Dagens ord:

Kvällspressig

Senasationslysten, icke källkritisk, förenklande, moraliskt dömande, ansvarsfri och aningen korkad.

Moralpanik och dataspel

Den kristdemokratiske ministern för inre angelägenheter (edit: i Bayern), Günther Beckstein, vill ta i med hårdhanskarna mot den hemska dataspelsindustrin. Enligt svenska dagbladet vill han göra följande

Spel som innehåller grymma eller på annat sätt omänskliga våldshandlingar mot människor eller människoliknande varelser vill Beckstein klassa som våldsamma och han menar att alla som varit i kontakt med spelen genom utveckling, försäljning och spelande bör fängslas.

Det fick mig att knåpa ihop följande lilla brev till herr Beckstein. Tyvärr behärskar jag inte tyska så det fick bli på engelska. Internet är bra, man hittar så lätt adresser till folk.Dr. Beckstein, Günther
Bayerisches Staatsministerium des Innern
80539 München
Odeonsplatz 3
Telefon: (0 89) 21 92-01
Telefax: (0 89) 21 92-1- 21 00
E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de


Dear Mr Beckstein

I read, in the Swedish newspaper Svenska dagladet, about your proposal about how we should deal with the violent games that the immoral gaming industry produces. I applaud your bold initiative that we should prosecute the people behind these games.
But then I thought, will the violence inspired by the so called culture industry end there? We have movies that portrays man as a savages, bent on violence. This issue was addressed in the eighties but is hardly discussed anymore. Following your line of reasoning I propose that the best way to deal with this is to prosecute all that are involved in the production of "violent" culture regardless of cultural medium. This would of course include, movies, books, theatre and not opera. There is lots of violence in Wagner.

With the uttermost respect

Peter Perskull, Uppsala, Sweden

söndag, december 10, 2006

Tiden går

Jag har inte skrivit här sen i Januari, och trodde att jag laggt den bakom mig, när jag helt plötsligt känner att jag saknade skrivandet. Inte för att jag igentligen tror någon läser, utanför att jag inte hittar något annat forum för att skriva av mig.

Men med tanke på mitt normala schema så kommer det nog inte bli så mycket skrivande den närmsta tiden.

P.S Varför bryr vi oss att en svensk är uppe i rymden. Världen kommer vara exakt lika dan när han kommer ner igen.

lördag, december 09, 2006

Ooops!

Hittade tillbaka hit och det första man gör är att av misstag radera hela bloggen.... man tycker ju att en ågra knapp borde vara på sin plats

JK och polisen

(Edit: Alla inlägg raderades av misstag, därav de konstiga datumen)

I ekots lördagsintervju, den 7/1, säger JK något som kan formuleras som. Jag är ganska säker på att det händer att vissa poliser ibland ljuger för att skydda kollegor och sätta dit misstänkta när bevisningen inte håller.

Det här orsakar en "mediastorm" ( =konflikt som byggs upp av mediadramaturgin). Polisfacket uttalade sig direkt, och även advokatförbundet har uttalat sig.

Min anglofila komentar är: Duh! Nä skulle poliser ljuga? Myndighetspersoner som utnytjar sin maktposition för egena syften. Nää... händer sånt i Sverige. Att vissa på polisen skulle se det som sin uppgift att sätta dit misstänkta låter ju lika otänkbart som om att det finns personer på migrationsverkets ser det som uppgift att inte släppa en jävel över bron.

Självklart ljuger poliser. Dom är människor med makt. Varning, nu kommer en klycha som är sann. Makt korrumperar. Att det finns en kåranda som gör att man skyddar kollegor har flera tidigare poliser vittant om och det känns väll ändå ganska självklart. Det vore mer upprörande om JK inte uppmärksamande det problemet.

Så nu ska jag komma med ett lösningsförslag som ofta anses impopulärt på högra planhalvan i politiken:
Inrätta en myndighet.
Vi behöver ha en friståeende internutredningsmyndighet för att utreda poliskårens eventuella lagöverträdelser. Att polisen utreder sig själv är absurt. Hur det skulle kunna anses rättsäkert går över mitt förstånd. Poliser är inga övermänniskor. Klart att dom inte är opartiska där andra poliser är misstänkta.

Ge oss internutredare nu. Det skulle gynna både allmänheten som blir felaktigt behandlade och polisen som skulle slippa misstankar om "jäv" vid sina egna internutredningar och därmed få ökat förtroende.

Migrationsverket åter igen

Läste just på svd.se att det firades med tårta när synskadade Nadina avvisades. Det som jag reagerade på i artikeln var snarare en liten bit information som jag hade missat tidigare. Migrationsminister Barbro Holmberg har varit generaldiriktör på migrationsverket. Med den pusselbiten förstår jag plötsligt var hennes hållning rörande de apatiska flyktingbarnen kom ifrån och allmänt andra idiotiska uttalanden från henne. Det är helt enkelt samma hållning som migrationsverket har mot alla som söker asyl i Sverige. De är löngnare som gör vad som helst för att stanna i Sverige.

En annan undrar varför inte någon ställer frågan om varför människor är så desperata att stanna i Sverige. Kanske för att de faktiskt har skäl att inte vilja återvända till tortyr och död.

Ytterliggare ett nyår.

Nu kommer det första navelskådande bloggposten. Åter ett nyår passerat. Själv har jag jobbat natt de senaste dagarna och har på så sätt sluppit all nyårspress och dragits med lite vad mitt liv är tråkigt ångest. Jag hann med att moralisera över den traditionella miljöförstöringen vid tolvslaget, men mer nyår än så har det inte blivit. Nåja.

Hyggligt nytt år på mina imagenära icke läsare där ute. Nu får jag gå hem om en halvtimme.

Bodströmssamhället i medierna

Huvudledare i DN

Har även de stora medierna insett var lagstiftningen är på väg?
Kommer något att ändras?

Migrationsverket igen...

Hackar på blinda. Ingen ska påstå att de behandlar folk mildare bara för ett litet handikap.
SVT


Anmäller folk för människohande, misshandel och våldtäckt på sin egen dotter utan att det finns någon som helst grund för anklagelserna.
SVT igen

Undrar hur länge den här myndigheten ska få fortsätta på samma sätt. Tyvärr hittar väll media något nytt att prata om och det hela försvinner i det kollektiva ointresset.

Uppdateringar efter en natts sömn (11:15)
Det verkar röra sig lite på migrationsverket. Presskonferens ska hållas klockan 13 och DN.se tar upp migrationsverket som en huvudnyhet (efter nått om slalom). Kan man kanske hoppas på att det kommer hända saker nu. En omorganisering som är större än en avskedad generaldiriktör och sen är allt som vanligt.