tisdag, augusti 28, 2007

Ateism och nazism

Såg att det smygit sig in en vanlig förställning i DN kollumnisten Göran Rosenbergs kollumn.

"Vad vi möjligen kan jämföra med är de samhällen som det senaste århundradet har styrts utifrån uttalat ateistiska eller anti-religiösa världsåskådningar, exempelvis kommunismen och nazismen. Kommunismen ville ersätta religionen med en "vetenskaplig" historieuppfattning, nazismen med en "vetenskaplig" rasbiologi. Båda lärorna gav upphov till de två mest destruktiva samhällssystem som mänskligheten hittills skådat. Skiljelinjen mellan gott och ont gick i alla händelser inte mellan religion och ateism."

Om vi bortser från att kommunismen inte på något sätt beaktade vetenskap som sa emot den officiella doktrinen från Moskva så skulle man kanske kunna hävda att Sovjet var anti-religös. Fast knappast vetenskaplig. Ett bra exempel på det är deras totalt ovetenskapliga växtförädlingsförsök som snarast var baserade på Lamarck.

Men att nazismen skulle vara anti-religös är en felaktighet som man oftast hör från de totalt vansinniga fundamentalistiska galningarna i USA. Så här kommer en länk så man kan utblida sig lite innom det hela. Nazityskland var ett sekulärt samhälle, inte anti-religöst, och Hitler hänvisade själv till gud i många av sina tal. Till och med i partiprogrammet stog det att det nationalsocialistiska partiet var för en positiv kristendom.


Andra bloggar om: , , ,