onsdag, december 27, 2006

Sexualisering kontra objektifiering

Då och då diskuteras sexualiseringen av det ofentliga rummet. Min fundering är om det verkligen är sexualiseringen i sig som är problemet. Jag finner snarare objektifieringen problematiskt. I betraktandet av människan, i huvudsak kvinnan, som ett objekt för andra skapas en passiv syn på kvinnlighet. Sexualiseringen, som den oftast ser ut är i sig bara ett uttryck objektifieringen av den kvinnliga sexualiteten.

Sexualisering däremot fri från objektifiering tror jag inte är negativ utan snarare kan avdramatisera sex och sexualitet. Nu är jag visserligen sexualliberal och ser gärna en öppen och tillåtande syn på sexualitet.

Moraliserande kring sexualitet och sexualisering inom feministiska kretsar tror jag är direkt skadlig, då det lätt skapas skamfylld koppling till den kvinliga sexualiteten.

Andra bloggar om: