fredag, januari 25, 2008

Förjävliga moraliserande paragrafryttare

Jag läser inte kvälspress särskilt ofta men när de gör bra saker bör de väl uppmuntras. Situationen för Susanne Eriksson är vidrig och det hela är totalt vansinnigt och de som varit del i domen borde fråntas sina uppdrag.

Samkönade äktenskap och kd-argument

Sitter uppe i föräldrahemmet i Dalarna och läser Falukuriren. En lokal kd politiker tar upp en fråga som jag tidigare har hört av hans meningsfränder. Den går ungefär så här:

Svensk äktenskapslagstiftning har fyra kriterier som stoppar äktenskap, kön, antal, släktskap och ålder. Om ni är villiga att ta bort kön som så följer att ni måste ta bort de andra också. Är du för månggifte i Sverige?

Mitt svar svar på det blir, ja det är jag. Med undantag av ålder, ta bort de andra kriterierna också. Myndig bör man dock vara för att ingå ett juridiskt avtal med varandra.

I hela den här vansinniga debatten (varför debatteras något som alla utom ett riksdagsparti och 70% av befolkningen är för) om huruvida kyrkor ska viga samkönade par (eller homosexuella som det felaktigt oftast sägs) så borde det självklara vara att kyrkor ska inte ha juridiska uppdrag alls i ett sekulärt samhälle. Inför en samlevnadsbalk och se till att det är en rent juridisk konstruktion som sköts borgerligt.
Vill folk sen ingå äktenskap i kyrkan, moskén eller templet så låt dem. Jag tycker inte att religiösa samfund har med frågan att göra. Vad sedan deras religiösa urkund anser att kriterierna är för att deras gud/gudar ska välsigna äktenskapet är inte något som samhället behöver bry sig om.

Och varför skulle inte myndiga syskon kunna bo tillsammans under en samlevnadsbalk. Om de nu anser det viktigt för släktgården eller till dylikt. Så länge det inte produceras barn av sagda syskon så är det ett icke-problem för samhället även om de skulle göra mer än bara bo tillsammans.

Varför skulle inte myndiga människor kunna ingå månggifte. Som i alla juridiska förbund bör samhällets uppgift vara att tvång inte förekommer och att det kan upplösas av de parter det berör. I övrigt borde folk få ingå de frivilliga juridiska avtal de vill.

Ålder är det enda kriteriet som bör ha relevans för staten då det är myndiga personer som bör sluta avtal med varandra. Kuriöst nog är det enda av kriterierna som har ändrats någolunda nyligen. Vilken ålder som anses lämplig skiljer sig åt mellan kulturer och historiskt har inte barnäktenskap varit ovanligt i Sverige. Delar av samfunden var till och med emot att man höjde åldern då man får ingå äktenskap till 18 år här i Sverige.

Nä i den här frågan håller jag med Luther. Äktenskap är en världslig sak och bör skötas av myndigheter, inte av kyrkan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Etiketter: , , , ,

torsdag, januari 10, 2008

Jag är tredje generationens invandrare?

En andra generationens invandrare brukar vanligen vara en person som är född i Sverige, men minst en av föräldrarna är invandrad.
Jag påmindes om det då jag läste Nima Daryamadjs utmärkta blogg. Han länkar till den här något mindre utmärkta artikeln i City.

Då tillbaka till mig. Min farfar invandrade/flydde från det som idag är ryska Karelen under andra världskriget. Han kom till Västmanland, träffade min farmor och de fick ett lass med ungar varav min far var en.

Min far räknas därav som en andra generationens invandrare och med ett namn som Teronen stack man ut.
Idag ser inte någon min far som något annat än ursvensk.

Vad vill jag med det här då?
Jag vill mena att det största som skiljer en andra generationens invandrare idag från de från tidigare generationer är att flyktingströmmarna går annorlunda. Vi kan därför lättare skilja ut de som invandrat eller vars föräldrar invandrat på utseendet. Det går därmed lättare att dra en gräns mellan vi och dem, och det blir en tydligare segregering.

Vi måste se att vara svensk inte sitter i utseendet utan i kulturell samhörighet och en vilja att vara del av det samhälle vi lever i. Något som inte är lätt, då tanken "var kommer du ifrån?" inte är allt för ovanlig, hos mig eller andra. En fråga som oftast baserar på ett utseende som avviker från det som anses det vanliga.
Jag hoppas att om 20 år så har vi vant oss vid att svenskar faktiskt inte nödvändigtvis är blåögda lintottar, utan faktiskt är människor som bor i Sverige. Tills dess hoppas jag att frågan svaras med Enköping, eller var det nu är man faktiskt växt upp.

Läs även andra bloggares åsikter om

Etiketter:

måndag, januari 07, 2008

Test i amerikanska valtider

Hittade via http://www.philip.nu/blogg/?p=928 ett 20 frågors test som parar ihop en med en amerikansk president kandidat. Visserligen FOX som står för testet, men det kanske är ok ändå. Ger i alla fall någon form av överblick i vad olika kandidater faktiskt tycker i sakfrågor, något som saknas i svensk media bevakning.
Inga direkta överaskningar för mig. Bara demokrater överst, toppat av Hillary Clinton följt av Dennis Kucinich och Hussein Obama.
Och Ron Paul är som jag trodde den republikan jag fick i toppen.

Tja vad kan man säga, precis som man trodde i detta val som bevakas enormt utan att man för den skull kan delta.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Etiketter: , ,