onsdag, december 27, 2006

Den populistiska skoldebatten

Jan Björklund intervjuades i dagen metro om situationen i skolan. I en ruta skild från den övriga texten står följande: ”En fjärdedel av lärarkandidaterna borde ha blivit underkända, men blir det inte. Det är helt oacceptabelt. Det är alldeles för låga krav på lärarutbildningen.”. Det är en uppgift som cirkulerat i media och det är beklagligt att skolministern, istället för att basera sina uttalanden på högskoleverkets rapporter använder mediernas populistiska beskrivningar av rapporterna. Tydligt för vrångbilden i medierna är att en av författarna till rapporten, Ulf P Lundgren, tar avstånd från hur rapporterna använts i medierna i läranarnas tidning (direkt länk till artikeln återfanns ej). Lärarnas tidning tar även upp frågan huruvida man kan generalisera resultaten i undersökning, som till stora delar är från fyra högskolor, till alla lärosäten.

Mina egna erfarenheter i området är visserligen att det går att fuska sig igenom många moment i lärarutbildningen, inte för att kraven är för låga, utan för att det är för många studenter per utbildare. Det gör att man kan till viss del kan vara osynlig under seminarier. De uppgifter man ska göra är dock väldigt bra och givande.

Det ligger tyvärr i medias natur att vara generaliserande och populistisk, men man kan önska att våra politiker inte är det. Folkpartiet har dock gjort strategi av att vara populistisk och genom att förenkla och polarisera verkligheten verkar man rak och bestämd. Det vinner röster. Fast när man bara ser det som är bekvämt ur ett väljarfriande perspektiv så blir ens lösningar bristfälliga.

Andra bloggar om: , ,