lördag, december 09, 2006

Bodströmssamhället i medierna

Huvudledare i DN

Har även de stora medierna insett var lagstiftningen är på väg?
Kommer något att ändras?