söndag, april 06, 2008

FRA och teleövervakning

Jag har skrivit ett mail till samtliga riksdagsledamöter angående den nya FRA övervakningen.
FRA övervakningen frågar du? Vad är det? I kortehet så är större delen av riksdagen överens att Försvarets Radio Anstalt ska övervaka all kabel(läs internet) komunikation som passerar landets gränser. Dvs alla mail, sms, messenger program som passerar landets gräns. De ska alltså övervaka alla. Enligt uppfifter jag inte lyckats bekräfta så har Telia-Sonnera flyttat sina mailservrar till Finland, för det hela är ett brott mot finsk telelagstiftning. Om man vill veta mer läs här: Opassande, Swartz, SvD, LouiseP.

Brevet (vill man själv skriva nått finns samtliga mailadresser här):


Hej!

Det är med obehag och en overklighetskänsla jag har sett hur allt fler övervakningslagar har införts och diskuterats i Sverige. Den som är mest upprörande av alla är den nya uppgift som FRA verkar få med att övervaka all elektronisk trafik som går över landetsgränser. Det blir i praktiken en lag som tar bort brevhemligheten och kan jämföras med att alla brev som skickas med posten ska kunna öppnas och granskas. Även om syftet idag inte är att detaljgranska medborgaren tycker jag inte att vi som ett demokratiskt land ska införa verktyg och strukturer som möjliggör en sådan massövervakning att den skulle kritiseras i kraftigt fördömande ordalag om den fanns i en diktatur. Att kritisera det odemokratiska samhället och samtidigt använda metoder som verkar direkt tagna från dystopiska framtidsvisioner andas hyckleri och det är inte ett samhälle jag vill leva i.

Jag uppmanar därför samtliga riksdagsledamöter att rösta nej när FRA:s roll kommer upp längre fram i vår.

MvH
Peter Perskull, 32 år, NO lärare.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Etiketter: ,