måndag, juni 23, 2008

Sexualmoral

DN hade en debattartikel som osar av unken sexualmoral och illa dolda "kristna" värderingar. Jag tänker inte bemöta i sak, utan hänvisar till andra bloggar som sågar dumheterna.

Sex kan vara kul och att ha en positiv, icke-skamfyld relation till sex, både för vuxna och ungdomar, anser jag ger ett avsevärt trevligare samhälle än den puritanistiska syn som förespråkas av KLM och deras gelikar.

Nä fram för en sexualsyn där synen på sex är så avslappnad att man kan ha sex hur ofta (eller sällan) man vill och med vilka man vill. Den enda sexualitet som bör vara förbjuden är den som inte är ömsesidig. Det är lika viktigt att få tycka illa om sex (nu, med dig, alltid) som att tycka bra om det (med dig, alla, eller sig själv).


Det artikeln visar specifikt på är vikten av att vara kritisk till vem som skickar ett budskap. Källkritik är A och O oavsett vilken information man får. Vad vill sändaren säga, vad har de sagt förut (altså vilka är de), vad refererar de till, är deras åsikter och slutsatser baserade i fakta eller används fakta för att få fram den åsikt man vill torgföra?
Det här gäller även, säg FRA lagen, då tidnigar i vissa fall presenterade vad FRA tyckte som "fakta om FRA". Där hamnar det på på läsaren att vara kritisk. Annars kan man tycka att källkritik borde vara något journalister lär sig.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Etiketter: ,

5 Comments:

Blogger Roland said...

Din källkritik inskränker sig till att misstänkliggöra skrivarna. Men de hänvisar till forskning. Kan du inte komma med lite sakargument istället.

Du har din fulla rätt att tycka att det är sunt o bra o kul att ha hur mycket sex med vem som helst. Hoppas bara att du inte för de värderingarna vidare till dina elever. Om du själv blir smittad av HIV en dag är ju din ensak, men om dina elever blir det pga att du fört dessa värderingar vidare faller ansvaret på dig.
Eller är klamydia o HIV inget problem för dig?

12:16 em  
Anonymous Rejn said...

Som bevandrad inom STI-prevention och dess verkningar i förhållande till attityder angående sexualitet, har jag inga som helst betänkligheter angående att Peters inverkan enbart är positiv.

Okunskap och osäkerhet kring sexualitet är det klart största faktorerna för ett bristfälligt och slarvigt sexuellt beteende.

Det krävs betydligt fler människor som är bekväma med att samtala kring sexualitet och sexualvanor på våra skolor.

1:53 em  
Blogger Peter Perskull said...

Hej Roland!

Nu är jag utbildad sexualupplysare förutom lärare. Jag har utöver det arbetat med HIV prevention under ett år. Att ha en positiv sexualsyn är en grundförutsättning för ett efektivt preventivt arbete. Att de ytterst selektivt hänvisar till 1. Forskning som klart och tydligt säger kondom är bra. 2 Forskning som behandlar situationen i Uganda och anser att den ska vara applicerbar på svenska förhållanden är inte bara ovetenskapligt utan rent manipulativt.

Att klamydia och HIV är ett problem är uppenbart, men att tro man kan lösa dessa genom att införa en unken sexualmoral i skolorna är att stoppa huvudet i sanden. Om det vore så enkelt så kan du förklara varför katolska präster i USA har HIV fyra gånger så ofta som befolkningen i övrigt. De "har" ju inte sex alls.

Så för att avsluta. Jag kommer helt klart föra vidare en sexualpositiv syn till mina elever. Där sex är upp till individen att ha och avstå ifrån helt upp till dem själva och samhälls och könsnormer i stort är något de ska försöka bortse ifrån.

2:07 em  
Blogger Roland said...

Låt oss först ta lite fakta:
1. För att en kondom skall vara effektiv krävs att den används konsekvent vid alla samlag och korrekt. Det senare innebär att den inte får vara för gammal, skall förvaras utan att utsättas för mekanisk påverkan, att den inte är för varm, att det inte finns ngn luftblåsa kvar efter påsättning mm. I den situationen kanske den skyddar i 95%
Detta är oerhört svårt varför även välmotiverade och disciplinerade människor som uppger 100% användande enbart lyckas nå upp till ett 80% skydd. De som medger att de kan ha slarvat ngn gång får ett betydligt sämre skydd.
2. Resultat av kondominterventioner som försökt att motivera till ökad kondomanvändning kan kortvarigt ge upp till 30% ökning jämfört med ingen intervention. Oklart från vilken utgångsnivå. I Sverige används kondom kanske i 50% av tillfälliga sexkontakter (egentligen snarare 30%). En kraftig satsning på ökat kondomanvändande kan därför förväntas nå 65%, vilket inte räcker för att hindra klamydiaepidemin i samhället.
3. Antalet sexpartners påverkar risken att bli smittad mycket starkt. Vid HPV gav 100% kondom ett 70% skydd under ett år. 12 av 42 kvinnor som använt kondom i 100% blev smittade jämfört med 33 av 38 som slarvat. De som under detta år hade mer än en partner hade 6 ggr högre insjuknande. Dvs skyddet av 100% kondomanvändning blev helt utraderat av att ha mer än en partner under året.

Det är därför oansvarigt att säga att man kan ha sex med hur många man vill. Snarare borde man säga det motsatta. Det behöver inte innebära att man har en negativ syn på sex. Sexet blir bättre om man värdesätter de högre o sätter in det i ett sammanhang där man även har en djupare relation med partnern.

9:18 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är väl knappast upp till 'Roland' att avgöra vad som ger bättre sex för någon annan.
Min bästa sexuella erfarenhet har jag haft med en främmande människa.
Det innebär inte att jag förtusätter att detta skulle gälla som någon allmän regel.

10:44 fm  

Skicka en kommentar

<< Home