onsdag, december 20, 2006

Arbetarklass och högre studier

Hörde på P1 (även i Svenska dagbladet) under dagen att "endast" 25% av studenterna på landets universitet och högskolor kommer från arbetarhem. Än färre finns på högstatus utbildningar som jurist (10 %) och läkare (8 %). Tycker det är intressant att ingenstans i artikeln eller i radioreportaget tas det upp att elever som inte har föräldrar med högskolebakgrund också har lägre betyg i grundskolan och gymnasiet.

Om man vill minska snedrekryteringen räcker det kanske inte med att informera om högskolestudier i gymnasier. Svårt att bli läkare eller jurist när man inte har betyg nog att komma in på programmen.

Ens hemmiljö påverkar hela ens relation till utbildning, från grundskola till eventuella universitetsstudier. Snedrekryteringens grunder ligger därmed djupare än att personer från arbetarbakgrund inte väljer att studera på högskola för att de föredrar att gå direkt ut i arbete.

Sen kan man ju fundera på vad som är svårast, bilmekanikersonen som vill bli läkare eller läkardottern som vill bli bilmekaniker.

Andra bloggar om: ,