fredag, januari 25, 2008

Samkönade äktenskap och kd-argument

Sitter uppe i föräldrahemmet i Dalarna och läser Falukuriren. En lokal kd politiker tar upp en fråga som jag tidigare har hört av hans meningsfränder. Den går ungefär så här:

Svensk äktenskapslagstiftning har fyra kriterier som stoppar äktenskap, kön, antal, släktskap och ålder. Om ni är villiga att ta bort kön som så följer att ni måste ta bort de andra också. Är du för månggifte i Sverige?

Mitt svar svar på det blir, ja det är jag. Med undantag av ålder, ta bort de andra kriterierna också. Myndig bör man dock vara för att ingå ett juridiskt avtal med varandra.

I hela den här vansinniga debatten (varför debatteras något som alla utom ett riksdagsparti och 70% av befolkningen är för) om huruvida kyrkor ska viga samkönade par (eller homosexuella som det felaktigt oftast sägs) så borde det självklara vara att kyrkor ska inte ha juridiska uppdrag alls i ett sekulärt samhälle. Inför en samlevnadsbalk och se till att det är en rent juridisk konstruktion som sköts borgerligt.
Vill folk sen ingå äktenskap i kyrkan, moskén eller templet så låt dem. Jag tycker inte att religiösa samfund har med frågan att göra. Vad sedan deras religiösa urkund anser att kriterierna är för att deras gud/gudar ska välsigna äktenskapet är inte något som samhället behöver bry sig om.

Och varför skulle inte myndiga syskon kunna bo tillsammans under en samlevnadsbalk. Om de nu anser det viktigt för släktgården eller till dylikt. Så länge det inte produceras barn av sagda syskon så är det ett icke-problem för samhället även om de skulle göra mer än bara bo tillsammans.

Varför skulle inte myndiga människor kunna ingå månggifte. Som i alla juridiska förbund bör samhällets uppgift vara att tvång inte förekommer och att det kan upplösas av de parter det berör. I övrigt borde folk få ingå de frivilliga juridiska avtal de vill.

Ålder är det enda kriteriet som bör ha relevans för staten då det är myndiga personer som bör sluta avtal med varandra. Kuriöst nog är det enda av kriterierna som har ändrats någolunda nyligen. Vilken ålder som anses lämplig skiljer sig åt mellan kulturer och historiskt har inte barnäktenskap varit ovanligt i Sverige. Delar av samfunden var till och med emot att man höjde åldern då man får ingå äktenskap till 18 år här i Sverige.

Nä i den här frågan håller jag med Luther. Äktenskap är en världslig sak och bör skötas av myndigheter, inte av kyrkan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Etiketter: , , , ,