måndag, juli 09, 2007

Statistik, eller konsten att fara med osanningar.

DN har i sin artikel "Mördare får sitta allt kortare tid i fängelse" konstaterat att sen den 30 mars i år har ingen dömts till livstidsfängelse. Det som hände den 30 mars var att högsta domstolen beslutat att normal straffet för mord ska vara 10 år. Livstid ska vara reserverat för de absolut grövsta morden, som har tydligt förråande och planerade inslag.
Artikeln är tydligt vinklad över att det här är ett problem och en åklagare, Nils Rekke, ondgör sig över situationen.

Anledningen till HD:s utslag den 30 mars var bland annat att komma till rätta med den påföljdsinflation vi sett i Sverige de senaste deceniet. Samma brott ger idag ett betydligt hårdare straff än det tidigare gjort. Därtill har det blivit en förskjutning i vad livstid betyder i praktiken.  Fram till 1993 betydde livstid 12 till 16 år, idag är uppe i 18 till 25. Advokatsamfundet redogör för den här statistiken och ger även referenser till målet i HD.

En mer korrekt titel på DN's artikel borde därför vara: Inflationen i straffpåföljd bromsad, mord ger återigen tidsbestämda straff. Elller något sådant. Men jag antar att man säljer mer med rubriker som är moraliskt indignerade över att man rättat till ett problem inom rättsväsendet.

Andra bloggar om: , , ,

2 Comments:

Anonymous Andreas said...

Intressant påpekande att det inte är i nivå med den inflation som du pekar på. Tyvärr säger jag.

Livstidsdommarna är tyvärr inte livstid. Livstids fängelse borde vara standard efter tredje brottet som en person döms för, och då menar jag alltså livstid. Fram till livstidsförvaringen så skall vi erbjuda bästa vården men utan att dom bor ihop med återfallsförbrytarna, för dom får sitt på en riktig bunker.

Jag tycker att laglydiga medborgares säkerhet är viktigare än återfallsförbrytares sjunde chans. Jag blir så upprörd när det bara är att hålla på och härja med sina mc-gäng och etniska strider som i exempelvis Göteborg. Sådan personer vill inte jag ha på gatorna. Spränga bomber, militärliknande rånupplägg och så vidare, dom har visat vad dom vill och nu har jag sagt vad jag vill....

3:05 fm  
Blogger Mikael said...

I rent nyttoperspektiv borde man hålla grova brottslingar inlåsta tills risken för framtida brott är lägre än kostnaden att hålla dem i förvar.

9:19 fm  

Skicka en kommentar

<< Home