fredag, maj 11, 2007

Blandekonomi

Återigen står folk på bloggbarikaderna och diskuterar fördelarna med marknadsekonomi kontra planekonomi. I det här fallet efter en undersökning från "Upplysning om Komunism". Om vi bortser från utgivarnas politiska ambitioner och att det är det trist med historielöshet hos eleverna. 
Att komunistiska system har varit diktaturer betyder 
inte att man kan ge upp den socialistiska idéen som helhet.


Fast nu är jag på väg bort från min poäng.
Jag vill bara slå ett slag för begreppet blandekonomi. Vad jag vet finns det inte en enda stat som
är rent marknadsekonomisk. Alla har ett planekonomiskt inslag. Få regeringar vill ha privatiserade domstolar, polisväsenden etc. Visst finns det de som förespråkar en total marknadsekonomi, men det är inget som seriöst övervägs. Vi har blandekonomi och det man är oense om är i hur stor utsträckning vi ska ha blandekonomi.

Andra bloggar om: , , ,