måndag, februari 25, 2008

Hur tänker man inom vårdverksamhet?

Jag har en vän som jobbar som boendeassistent och har blivit erbjuden att byta arbetsplats. Där hon jobbar nu har hon full koll på sina brukare, ingen är våldsam och risken för fysiska skador är små till obefintliga. Chefen erbjuder henne att byta arbetsplats till ett problemboende, där fysiskt våld mot personalen är vardag. Där anstälda har fått näsben brutna.

I ett sådant läge kan man tycka att en löneförhandling vore på sin plats. Att man kanske ska få mer betalt i en situation där man aktivt riskerar att få skador samt sina kläder sönderslitna (inga arbetskläder här inte). Inte då! I stället ska man känna sig ärad att man blir tillfrågad, att cheferna litar så på ens kompetens. Lönen är och skall vara densamma! Ära är säkert bra, men ska man motivera folk till att ta jobb där arbetssituationen är så usel, bör man nog se till att motivera med pengar.

Inför ett risktillägg om man jobbar i en situation som innebär risk för våld och kroppskada, så ska det nog bli lättare att rekrytera också.